26 เมษายน 2562 ป่าเขตร้อนทั่วโลกขนาดใหญ่เท่าประเทศอังกฤษถูกทำลายในปี 2561

ที่มา : https://tna.mcot.net/view/CnIbpF_

ปารีส 26 เม.ย. – คณะนักวิจัยเปิดเผยว่า เมื่อปีที่แล้ว มนุษย์ได้ทำลายพื้นที่ป่าเขตร้อนทั่วโลกเป็นบริเวณกว้าง คิดเป็นพื้นที่ราว ๆ ประเทศอังกฤษทั้งประเทศ และเป็นการลดลงของพื้นที่ป่าไม้มาเป็นอันดับที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มมีข้อมูลดาวเทียมในการติดตามพื้นที่ป่าในปี 2544

รายงานการประเมินประจำปีของนักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มโกลบอล ฟอเรสต์ วอทช์ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ของสหรัฐระบุว่า อัตราป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้น เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลถูกทำลายหายไปนาทีละ 30 สนามในทุก ๆ วันตลอดทั้งปี 2561 หรือ คิดเป็นพื้นที่รวม 120,000 ตารางกิโลเมตร รายงานกล่าวด้วยว่า พื้นที่เกือบ 1 ใน 3 หรือ ประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าเขตร้อนที่มีอายุเก่าแก่ ป่าไม้ทั่วโลกถูกทำลายมากที่สุดในปี 2559 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ทำให้เกิดไฟป่าที่ไม่สามารถควบคุมได้ในบราซิลและอินโดนีเซีย สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ และการเกษตรขนาดใหญ่ เช่น ปาล์มน้ำมันในเอเชียและแอฟริกา ถั่วเหลืองและพืชที่ใช้ทำเชื้อเพลิงชีวภาพในอเมริกาใต้ อย่างไรก็ตาม การเกษตรขนาดเล็ก เช่นการทำฟาร์มโกโก้ ก็สามารถนำไปสู่การแผ้วถางพื้นที่ป่าได้ สำหรับปี 2561 พื้นทีป่าเขตร้อนถูกทำลายในบราซิลมากที่สุดคิดเป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่ที่ถูกทำลายทั้งหมด  ตามมาด้วยสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และอินโดนีเซีย ที่ร้อยละ 10 เท่ากัน ในขณะที่มาเลเซียและมาดากัสกา ก็มีพื้นที่ป่าถูกทำลายมากเช่นกัน.-สำนักข่าวไทย